Dagligrent

Rene lokaler har en positiv effekt på omsetning og sykefravær

 

Renholdet er derfor et viktig element i alle bedrifter og vi tilpasser rengjøringsjobben hos hver enkelt.

Det er opp til kunden å vurdere når det skal vaskes, men vi kommer gjerne med tips til hvordan

det f.eks kan effektiviseres.


Vi bruker kun det beste utstyr og sikrer kvaliteten gjennom erfaring og kompetanse.

Vi er selvsagt "Godkjent bedrift" i.h.t. arbeidstilsynets krav.


Vi utfører skuring og boning av gulvbelegg

 

Det brukes kun polish av beste kvalitet. Oppskuring og rens av gamle gulv er også viktig for å bevare gulvets levetid, i tillegg til at det

er pent å se på.  Spesielt om vinteren er det viktig at gulvene er skikkelig forseglet med bonevoks eller annen beskyttende hinne.

Vinter-sesongen er den tiden som sliter mest på gulvet.

Frekvensen vil variere. Vi vurderer hver jobb individuelt for at det ikke skal danne seg "stier" i gangbaner og slitesoner.

"Highspeed-polering" kan også benyttes for å øke slitestyrken og glansen.

 

Ved å utsette eller velge bort vedlikeholdet av gulvene, blir kostnaden langt større enn nødvendig.

 


Skal vi bruke penger på dette?

  

• Oppskuring og rens av gamle gulv er viktig for å bevare gulvets kvalitet og levetid.

• Salt, grus og sand trenger lett ned i gulvenes overflate om dette ligger "åpent" for slitasje.

• Et nybonet gulv er lettere å holde rent.La oss komme innom for en befaring!